Bravida tekee Top Speedin maalaamoon LVIS-työt ja parantaa samalla teollisuushallin energiatehokkuutta lämmöntalteenotolla

Top Speedin teollisuushalli saneerataan ja halli saa uuden maalaamolinjaston. Bravida toteuttaa kohteeseen lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköurakan. Modernisoinnissa teollisuushallin energiatehokkuutta parannetaan muun muassa mahdollistamalla lämmöntalteenotto.   

Uutiset

Bravida on mukana saneeraamassa Top Speedille Jyväskylään yrityksen tarpeita paremmin vastaavia tiloja. Saneerauksessa Bravida toteuttaa lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköurakan. Kohteen sosiaalitiloista osa uusitaan osittain ja osa siirretään uuteen paikkaan, jotta tilasta saadaan mahdollisimman toimiva. Ilmanvaihtokoneille tehdään lämmityslinjat ja lämmöntalteenotto. Näin maalaamolaitteista voidaan ottaa lämpö talteen ja ohjata uuden Retermia LTO-järjestelmän pattereihin. Retermia sopii hyvin teollisuuskäyttöön, koska se voidaan pestä esimerkiksi painepesurilla, toisin kuin monet muut ilmanvaihtokoneet. Teollisuusympäristössä ilmassa saattaa olla monia kiinteistöjä enemmän epäpuhtauksia, jolloin laitteiden puhdistuksen ja huollon tulee olla helppoa sekä tehokasta. 

Modernisoinnissa tiloja muokataan vastaamaan paremmin Top Speedin nykyisiä tarpeita. Lämmöntalteenoton lisäksi ilmanvaihtourakassa mahdollisestaan parempi ilmanpuhtaus tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää, jotta hallin sisäilmasto saadaan pidettyä mahdollisimman puhtaana maalaustöitä varten. Lisäksi kohteessa tehdään paljon paineilmaa vaativaan maalaamolinjastoon vesi- ja paineilmatyöt niitä tarvitseville maalaamokoneille. Myös valaistus uusitaan hallissa ja maalauslinjasto saa uuden sähkönsyötön.  

”Päivitämme projektissa Ouneva Groupin jauhemaalauskapasiteettia nykyaikaisemmaksi ja luomme valmiuksia maalauksen jälkeisiin työvaiheisiin sekä edellytykset toiminnan laadun kehittämiseen sekä henkilöstön työssä viihtymisen parantamiseen”, Top Speed Oy:n tehtaanjohtaja Jukka Paananen kuvailee. 

Urakan tarkoituksena on parantaa kohteen energiatehokuutta sekä modernisoida tiloja, jossa laitteet uudistuvat sekä automatisoituvat. Näin kohteen tuotantokapasiteetti kasvaa ja samalla lämmöntalteenotto ja energiatehokkuus mahdollistavat kulujen pienentämisen maalaamossa, jossa lämpötilat saattavat nousta korkeiksikin.  

”Urakka on nopearytminen ja meillä on parhaillaan 6–10 asentajaa töissä kohteessa. Aloitimme saneerauksen helmikuussa ja sen on määrä olla valmis kesäkuussa. Teollisuuskohteissa tehokas urakan toteuttaminen on tärkeää, jotta esimerkiksi linjastot saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön”, sanoo Bravidan Jyväskylän ilmanvaihdon yksikönjohtaja Tuomo Huuskonen.  

”Bravidalla on laaja kokemus ja osaaminen LVIS-töistä, ja he ovat sitoutuneita haastavaan aikatauluun”, Paanenen kertoo.  

Saneerauskohteet vaativat aina tärkeää huomiota uusien ja vanhojen järjestelmien yhdistämisessä. Uusien asennettavien tekniikoiden tulee toimia saumattomasti aiemman tekniikan kanssa, jotta kokonaisuus on toimiva. Samalla saneerauksien avulla voidaan parantaa tilojen toimivuutta uusiin tarpeisiin. ”Panostamme toimintakokeisiin ja niiden onnistumiseen, jotta voimme varmistaa laitteiden toimivuuden”, Huuskonen kuvailee.  

Pääurakoitsijana kohteessa on Rakennusliike Seiska Oy ja Bravida on tehnyt sopimuksen työstä Ouneva Oy:n kanssa.  

Lisätietoja  

Tuomo Huuskonen  
Yksikönjohtaja, ilmanvaihto, Jyväskylä  

tuomo.huuskonen@bravida.fi
+358 40 530 9961