Bravida toteutti Suomen suurimman hotellin ilmanvaihtourakan

Bravida vastasi Helsinki-Vantaan lentokentän välittömässä läheisyydessä sijaitsevan uuden Airport Center Hotelin eli APC-hotellin ilmanvaihtojärjestelmien toteutuksesta. Bravida toteutti vaativan urakan nopeassa aikataulussa, vaikka sijainti aiheutti haasteita työn suunnittelulle ja laitetoimitukselle.

Uutiset Helsinki Ilmanvaihto

Alkutilanne

Bravida sitoutui toteuttamaan Suomen suurimman hotellin ilmanvaihtourakan tiukassa, noin vuoden aikataulussa. Hotellin 39 000 neliön tilat sisältävät hotellihuoneiden lisäksi useita ravintola-, keittiö- ja konferenssitiloja. Hotelli sijaitsee lentokentän yhteydessä, mikä oli huomioitava rakennustyömaan liikenteen turvallisuudessa. Lisäksi 13-kerroksisen hotellin katto hipoo lentokentän lentoesterajaa, minkä takia nostureiden käyttöä laitteiden toimituksissa oli rajoitettava tuulisina päivinä lentoturvallisuuden takaamiseksi. Hotelliympäristössä ilmastoinnin on toimittava hiljaisesti, ja näkyvien asennusten sekä päätelaitteiden tulee vastata tyyliltään tilojen visuaalista ilmettä.
 

Ratkaisu

Bravida hyödynsi vahvaa osaamistaan isoista kohteista, kuten sairaaloista ja ostokeskuksista. Sen ansiosta mahdollisia aikataulu- ja suunnitteluhaasteita voitiin kartoittaa ja viestiä tilaajalle jo ennakkoon. Useista hotellihankkeista kertyneen kokemuksen ansiosta Bravidalla on ymmärrys hotellihankkeiden erityispiirteistä. Esimerkiksi asiakkaiden läsnäolo aiheuttaa haasteita jälkitöiden tekemiselle, jolloin työn on oltava viimeisteltyä kohteen luovuttamisen hetkellä. Bravida kiinnitti huomiota etenkin tavarantoimitusten ja työvaiheiden suunnitteluun ja koordinointiin. Näin eri urakoitsijoiden työvaiheita ja tavarantoimituksia voitiin toteuttaa tehokkaasti ja vältettiin materiaalihukkaa tai laitteiden päätymistä vääriin paikkoihin. Ilmastointilaitteet ja materiaalit tilattiin ja toimitettiin mahdollisimman pienissä erissä ja vietiin kohteeseen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Näin Bravida omalta osaltaan takasi alueen vilkkaan henkilöliikenteen sujumisen ja turvallisuuden.Ilmastointilaitteet ja materiaalit tilattiin useita kuukausia etukäteen, jolla ennakoitiin mahdolliset viivästykset. Osaa näistä säilytettiin väliaikaisesti Bravidan omissa varastotiloissa, mistä täsmätoimitukset työmaalle onnistuivat nopeasti. Bravida onnistui kokemuksensa ansiosta ketjuttamaan työvaiheet sulavasti, eikä työvaiheiden välillä ollut seisahduksia. Bravida koordinoi töitä tehokkaasti muiden hankkeen toteuttajien kanssa, jolloin työvaiheita voitiin toteuttaa samanaikaisesti.
 

Nykytilanne

Usein vastaavan laajuisen hankkeen talotekniikka toteutetaan noin kahdessa vuodessa. Tarkkaan tehdyn suunnittelun ansiosta Bravida onnistui viemään ilmastointiurakan läpi huomattavasti normaalia aikataulua nopeammin. Lopputulos on hotelliympäristöön räätälöity tehokas ja energiatehokas ilmastointijärjestelmä. Bravida toteutti haastavan hankkeen kustannustehokkaasti. Myös kuljetusten järjestelyssä onnistuttiin, eikä niistä aiheutunut vaaraa lentokentän normaalille liikenteelle. Kokemuksensa ansiosta Bravidan asiantuntijat pystyivät reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti.
 

Lisätietoja:

Henri Hietala, talotekniikkapäällikkö, Bravida Finland Oy, Puh. +358 50 539 3595, henri.hietala@bravida.fi