Vastuullista yritystoimintaa

Etiikka ja taloudellinen vastuu

Haluamme tarjota osakkeenomistajillemme pitkäaikaista ja hyvää tuottoa kannattavasti, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Samalla haluamme tarjota työntekijöillemme vakituisia työpaikkoja, kehittää toimintaamme ja vaikuttaa yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin.

Tärkeitä osa-alueita

  • Eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle. Eettisissä toimintaperiaatteissa on määritelty suuntaviivat ja ohjeet sille, miten meillä toimitaan. Koulutuksella ja työntekijöiden kanssa keskustelemalla varmistetaan se, että kaikki ymmärtävät ohjeiden merkityksen ja noudattavat niitä.
  • Eettiset toimintaperiaatteet toimittajille. Edellytämme, että toimittajamme toimivat toimintaperiaatteidemme ja arvojemme mukaisesti.
  • Taloudellinen vakaus. Asetamme vakauden ykköseksi kasvaessamme – tuottavuus on aina tärkeämpää kuin volyymi.

Turvallinen ja motivoiva työpaikka

Tarjoamme innostavan työpaikan, jossa on tilaa kehittyä. Jokaisen työntekijän on voitava aloittaa uusi työpäivä hyvinvoivana ja terveenä. Tavoitteenamme on, ettei työtapaturmia satu ja ettei kukaan sairastu fyysisesti tai psyykkisesti.

Tärkeitä osa-alueita

  • Valmentava kulttuuri. Bravidalle on ominaista kulttuuri, jossa opimme toinen toisiltamme. Teemme lupaamamme, seuraamme ja kehitämme itseämme jatkuvasti.
  • Houkutteleva työpaikka. Bravidalla toimitaan määrätietoisesti parhaiden osaajien houkuttelemiseksi, töissä pitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarjoamme houkuttelevia työpaikkoja, joissa työntekijöitä kehitetään jatkuvasti, johtajuus on selkeää ja painopiste on rekrytoinnissa ja koulutuksessa.
  • Työympäristön jatkuva parantaminen. Varma ja turvallinen työympäristö, jossa vallitsee järjestys, tuottaa tuloksia. Teemme laajasti töitä tunnistaaksemme, seurataksemme ja analysoidaksemme työympäristömme riskejä, jotta voimme ryhtyä korjaaviin toimiin. Otamme suunnittelussa, toteutuksessa ja riskien arvioinnissa huomioon ihmisen ja hänen ympäristönsä kokonaisuutena.
  • Ennalta ehkäisevä koulutus. Koulutamme työntekijöitämme, jotta kaikki tunnistavat työhön liittyvät riskit ja miten niitä voidaan ehkäistä ennalta.