Hankinnat ja toimittajat

Alallamme on tarjolla paljon toimittajia, materiaaleja ja komponentteja. Toimimalla viisaasti hankinnoissa voi voittaa paljon. Siksi koko konsernilla on yhtenäinen hankintaprosessi ja yhteinen hankintajärjestelmä.

Bravidan keskitetty pohjoismainen hankintaosasto on tärkeässä asemassa hankintaprosessissamme. Osaston työntekijät neuvottelevat toimittajien kanssa ja solmivat puitesopimuksia, jotka liittyvät sähköön, lämpöön ja veteen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen sekä epäsuoriin materiaaleihin, kuten autoihin.

Palvelutoimittajien osalta toimimme palvelun tyypin mukaan osittain keskitetysti, osittain paikallisella tasolla. Aliurakoitsijat hankitaan useimmiten paikallisella tasolla. 

Materiaalihankinnat

Bravidan hankintaosasto on yhdessä liiketoimintojen kanssa laatinut standardoidun valikoiman kaikilla osastoilla käytettävistä toimittajista ja tuotteista: BravidaValikoiman.

Valinnassa käytettävät tärkeimmät kriteerit:

  • Toimivuus – tuotteen teknisten ominaisuuksien on täytettävä vaatimukset.
  • Laatu – tähän sisältyvät muun muassa takuut, poikkeuksien vaara, miten tuote voidaan laatuvarmistaa asiakkaalle ja toimittajan tarjoama huolto.
  • Ympäristö – etusijalle asetetaan vähäinen ympäristövaikutus ja se, että tuotteen asennus mahdollistaa hyvän työympäristön.
  • Hinta ja asennus – tuotteen hinta ja asennustyön kustannukset.