Jäähdytysjärjestelmien huolto ja modernisointi Bravida Hanko

Jäähdytyslaitteistoja tarvitaan monilla eri aloilla ja tilanteissa, joissa lämpötilan hallinta on olennaista laitteiden, tuotteiden tai ympäristön toiminnan kannalta.

Bravida Hanko palvelee asiakkaita jäähdytysjärjestelmien osalta esimerkiksi toistorakennuksissa, joissa jäähdytys on tärkeää työympäristön viihtyvyyden ja tuottavuuden kannalta. Monissa teollisuusprosesseissa syntyy lämpöä, jolloin jäähdytys on välttämätöntä laitteiden ja järjestelmien oikean toiminnan varmistamiseksi. Bravida on toteuttanut jäähdytysjärjestelmiä myös erilaisiin tietokeskuksiin, joissa tietokoneet ja palvelimet tuottavat paljon lämpöä, jolloin jäähdytys on kriittistä tietokeskusten suorituskyvyn ja laitteiden säilymisen kannalta. Ruokakaupoissa ja ravintoloissa jäähdytyslaitteet pitävät elintarvikkeet tuoreina ja turvallisina säilyttämällä oikean lämpötilan. Kemiallisissa ja prosessiteollisuuden laitoksissa jäähdytys taas on välttämätöntä monien reaktioiden hallitsemiseksi.

Bravida Hanko urakoi ja huoltaa jäähdytykseen ratkaisuja, jotka toimivat keskeytyksettä. Säännöllisellä huollolla sekä etävalvonta- ja seurantaratkaisuilla varmistamme, että jäähdytyslaitteistojen energiankulutus on mahdollisimman vähäinen.