Service och installation av ventilation

Vi erbjuder kompletta lösningar och tjänster inom ventilation för alla typer av fastigheter och anläggningar, vad gäller både processventilation, luftbehandling eller styr och övervakning. Vi tar hand om den tekniska driften i fastighetenen och säkerställer att eventuella problem upptäcks i tid. Vi servar även och hjälper till med att kontrollera intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte såväl som att se över remdrift, axlar och lager. Vi lägger stort fokus på energioptimering, och vi kan med enkla medel ofta förbättra ventilationen och samtidigt spara energi. ,

Kontakta våra ventilationstekniker när du behöver professionell hjälp med ventilationen! 

Ventilationstekniker hos Bravida

Kontaktuppgifter