Konstruktion och projektering inom elkraft

Vi har lång erfarenhet av konstruktion, projektering och det praktiska arbetet ute på vattenkraftstationerna. Genom modern teknologi levererar vi kompletta lösningar, utför teknisk konsultation och genomför mätuppdrag.

Konstruktion

Med vår gedigna erfarenhet av vattenkraftverk hjälper vi till med alla förekommande elkonstruktionsarbeten från minsta DC-system till kompletta produktionsanläggningar. Vi använder oss av moderna CAD-hjälpmedel och levererar ditt uppdrag i både pappersform och digitalt.

Programmering

I våra konstruktioner ingår ofta programmerbara styrsystem och operatörsterminaler. Vi har genom åren levererat kontrollutrustningar programmerade för att lösa de flesta förekommande driftfall inom vattenkraft: turbinstyrningar inklusive start/stopp-sekvenser, synkronisering, fullkaplan-kombinering, vattennivåreglering och fjärrkommunikation.

Felsökning och reparation

Vattenkraftverk är så mycket mer än bara turbinen och generatorn, många små komponenter och hjälpsystem måste samarbeta i varje ögonblick. Ett litet och ibland svårfunnet fel kan äventyra hela driften. Med vår mångåriga erfarenhet hjälper vi dig snabbt med felsökningen. Om det behövs ordnar vi även fram reservdelar eller ersättningskomponenter.

Reläprovning

Reläskyddet skall skydda din anläggning från farliga felströmmar. Utan reläskydd är generatorer och transformatorer hjälplöst utlämnade för störningar och haveririsker. Det är därför viktigt att skyddsutrustningen provas regelbundet. Vi hjälper dig med tester av enskilda reläer eller med kompletta funktionsprov.

Kontakt