Installation och service av ventilationssystem

Våra ventilationstekniker utför alla typer av ventilationsarbeten. Vi är experter på alla delar i ventilationssystemet och hjälper dig med service och installation och säkerställer att luften du andas har en god kvalitet.

Energieffektiva ventilationssystem

Installation eller underhåll av ventilation är viktigt och kan vara ett lagkrav för vissa fastigheter. Våra erfarna vetilationstekniker erbjuder kompletta lösningar och tjänster för alla typer av fastigheter och anläggningar. Vår styrka är bredden i vårt kunnande och vi hjälper gärna till med allt från service av befintlig ventilationsanläggning till nyinstallation. Vår ventilationsservice utför årlig service, driftsättningar, injusteringar, OVK-besiktningar, energideklarationer och ombyggnad av ventilationssystem.

Installationsverksamheten hos oss utför all typ av installation av ventilationssystem, många gånger med kyld luft för ökad komfort och effektivitet. Vi lämnar gärna förslag på energibesparande åtgärder vilket ger dig som kund en bättre driftsekonomi och en minskad klimat- och miljöpåverkan. Med hjälp av våra andra teknikavdelningar kan vi erbjuda en komplett installation till fastigheten.

 

Vill du att vi ska inventera din anläggning för prisuppgift gällande underhåll? Eller är det dags för att installera något nytt? Kontakta oss och berätta om dina behov!

En ventilationstekniker som installerar ventilationsrör

Kontakt

 

Andreas Berg Avdelningschef
Fredrik Strandberg Serviceledare
Claes Johansson Projekt- och Serviceledare