Bravida työnantajana

Bravida on talotekniikan suurin työnantaja Pohjoismaissa. Tavoiteemme on olla myös toimialan houkuttelevin työnantaja.

Bravidassa on noin 12 000 henkilöä, jotka työskentelevät yhdessä. He ovat asentajia, huoltoteknikoita, projekti- ja palvelupäälliköitä, laskentainsinöörejä, johtajia, liiketoiminnan kehittäjiä ja talouden osaajia – ja he kaikki ovat alansa ammattilaisia.

Rekrytointi on keskeinen osa Bravidan kasvua

Kova kilpailu työvoimasta asettaa korkeita vaatimuksia työnantajille ja pyrkimyksillemme säilyttää, kehittää ja houkutella osaavimpia työntekijöitä. Siksi panostammekin

• alan ja Bravidan parempaan näkyvyyteen olemalla läsnä ammatillisessa koulutuksessa ja muilla foorumeilla

• harjoittelijoihin kaikilla teknisillä osa-alueilla

• harjoittelijaohjelmaamme

• sisäisiin urapolkuihin

• johtajuusohjelmaan

• sisäiseen koulutustoimintaamme eli Bravida-kouluun

• brändiimme työnantajana mottomme ollessa ”Yhdessä saamme aikaan loistavia tuloksia”.

Kaikki osallistava kulttuuri

Bravidan yrityskulttuuri perustuu haluun kehittyä ja toisiltamme oppimiseen – pidämme lupauksemme, seuraamme tekemistämme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti. Kutsumme sitä nimellä Bravida Way, joka muodostaa perustan toimillemme ja kehityksellemme Bravidan eettisten toimintaperiaatteiden ja arvojen ohella.

Eettiset toimintaperiaatteemme

Eettiset toimintaperiaatteet sisältävät toimintaamme sovellettavia eettisiä arvoja, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja työolosuhteita, asiakkaita ja laatua, ympäristöä ja kestävää kehitystä sekä johtajuutta ja liike-elämän etiikkaa.

Ilmiantajailmoitus

Jos joku kokee, että emme noudata omia arvojamme, epäilee, että jokin on vialla tai kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi, Bravidalla on käytössään ilmiantajailmoitus, jolla on mahdollista lähettää ilmoitus nimettömänä. Ilmoituslomakkeen löydät täältä.

Ystävällinen ja kunnioittava työpaikka

Bravidan tulisi olla työpaikka, jossa jokainen työntekijä toivotetaan tervetulleeksi ja jossa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti. Vaalimme työntekijöiden erilaisuutta, osaamista ja kokemusta edistämällä tasa-arvoa ja moninaisuutta.

Bravidalla on nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun suhteen. Jos epäillään tai tiedetään, että häirintää esiintyy, toimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti toimintasuunnitelmamme mukaisesti.

Henkilöstöprosessimme perustuvat lainsäädäntöön ja työehtosopimukseen, millä varmistamme yhteiskunnan vaatimusten noudattamisen ja sitoutumisen omiin eettisiin toimintaperiaatteisiimme muun muassa ihmisoikeuksia, työympäristöä ja työlainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä. Voimme seurata niiden toteutumista sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla ja henkilöstötutkimuksilla.