Innovatiivisia palveluita ja tuotteita

Tyytyväiset asiakkaat

Haluamme asiakkaidemme olevan markkinoiden uskollisimpia ja tyytyväisimpiä.

Tärkeitä osa-alueita

  • Yhtenäiset työskentelytavat. Yhtenäiset työskentelytavat auttavat meitä tehostamaan projektien toteutuksen ja lopputuloksen hallintaa, hinnoittelemaan yhtenäisemmin ja koordinoimaan hankintamme ja materiaalitoimituksemme paremmin. Työskentelemme järkevämmin ja käytämme resurssejamme tehokkaammin. Se on tärkeää niin kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden kuin ympäristönkin kannalta.
  • Jatkuvaa keskustelua asiakkaiden kanssa. Mittaamme ja arvioimme säännöllisesti asennus- ja huoltopalvelujemme laatua, brändimme vahvuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Tehokas energian ja resurssien käyttö

Tavoitteenamme on olla energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten palveluiden johtava toimittaja. Se asettaa tiukat vaatimukset palvelutarjonnallemme ja sille, miten huolehdimme omasta ympäristökuormituksestamme.

Tärkeitä osa-alueita

  • Tiedonvaihto yksiköiden välillä. Bravidan työntekijät asentavat joka päivä uutta ja energiaa säästävää tekniikkaa asiakkaiden kiinteistöihin. Haluamme lisätä parhaiden ratkaisujen käyttöä ja pyrimme siksi lisäämään tiedonvaihtoa yksiköidemme välillä.
  • Ehdotamme parannustoimenpiteitä. Pyrimme vahvistamaan toimihenkilöidemme ja asentajiemme taitoa ehdottaa ja toteuttaa energian käyttöä tehostavia ja ympäristöä säästäviä toimia asiakkaidemme luona.
  • Konsernitason seuranta ja johtaminen. Toimimme paikallisesti monissa eri paikoissa, ja ympäristötavoitteiden mittaaminen ja seuranta on silloin monimutkainen tehtävä. Mittausten laatua parantamalla pyrimme vahvistamaan konsernitason seurantaa ja johtamista.
  • Vähennämme aktiivisesti omaa ympäristökuormitustamme Pyrimme aktiivisesti vähentämään ajoneuvojemme ajokilometrejä ja hiilidioksidipäästöjä.