Tulevaisuuteen suuntautunut yhteiskunnallinen toimija

Yhteiskunnan kehitys

Yhtenä taloteknisen urakoinnin ja huollon toimijana Bravida on mukana kehittämässä nykyistä ja tulevaa yhteiskuntaa. Haluamme tarjota kestäviä ja turvallisia ratkaisuja, kouluttaa tulevaisuuden asentajia, tukea tutkimusta ja edistää alan sekä yhteiskunnan kehitystä.

Tärkeitä osa-alueita

  • Yhteistyö korkeakoulujen kanssa lisää kiinnostusta alaa kohtaan. Lisätäkseen kiinnostusta alaa kohtaan Bravida on muun muassa lisännyt näkyvyyttä ja läsnäoloa yliopistoissa ja korkeakouluissa kaikissa Pohjoismaissa. Tapaamme opiskelijoita ja opettajia ja solmimme kontakteja heidän kanssaan. Panostamme myös koulutukseen ja tutkimukseen.
  • Tarjoamme käytännön kokemusta. Tarjoamme harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja eri liiketoiminta-alueillamme, mikä voi johtaa pitkäaikaisiin suhteisiin.
  • Teemme yhteistyötä WaterAidin kanssa. Bravida tekee yhteistyötä WaterAid-järjestön kanssa. WaterAid toimii maailman köyhimmissä yhteisöissä, jotta kaikki ihmiset saisivat vettä ja paremman hygieniatason, mikä on perusedellytys kaikkien yhteiskuntien kehittymiselle.