Me sanomme STOPP

Me Bravidalla työskentelemme riskialttiilla alalla. Kukaan ei halua loukkaantua, mutta sitä tapahtuu silti. Me haluamme muuttaa tilanteen.

Bravidan asentajat työskentelevät joka päivä asiakkaidemme työmailla. Työtahti on usein kiivas, toimijoita on paljon ja ympäristöt voivat olla vaarallisia. Vaaratilanteita ja onnettomuuksia tapahtuu lähes joka päivä. Suurin osa niistä ei ole kovinkaan vakavia. 

Mutta yhtäkkiä se tapahtuu. Se, mitä lapset, kumppanit, sisarukset, vanhemmat ja työkaverit eivät halua ajatella. 

 Arbetsdagen kampanja6.jpg

Yhteistyö on tärkeää

Rakennusalalla tapahtuu edelleen liian paljon onnettomuuksia. Me haluamme muuttaa tilanteen. Haluamme, että kaikki pääsevät työmailta kotiin vahingoittumattomina, niin omat työntekijämme kuin työkaverit muistakin yrityksistä. Alihankkijana emme kuitenkaan voi aina itse hallita työympäristöä.

Miten Bravida sitten voisi vähentää onnettomuuksia? On oleellisen tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua muiden työmaalla työskentelevien toimijoiden kanssa. Jos uskallamme nostaa esiin riskejä ja sanoa STOPP, voimme yhdessä vähentää onnettomuuksien määrää. Saadaksemme rakennusalan onnettomuudet nollaan olemme mm. mukana Nolla tapaturmaa –foorumissa.

Turvallisyys on meille tärkeää

Me Bravidalla työskentelemme samaan aikaan intensiivisesti luodaksemme vahvaa turvallisuuskulttuuria. Turvallisuuskulttuuri on paras tapa välttää se pahin mahdollinen, jota kaikki pelkäävät. Jokaisen työntekijän on elettävä sen mukaan. Koko ajan, joka päivä.

Turvallisuuskulttuurissa on oleellista se, että pidämme huolta toisistamme. Kun joku huomaa minkä tahansa riskin, hänen vastuullaan on tarttua asiaan. Meidän on ennen jokaista työtehtävää pysähdyttävä miettimään tilannetta ja meidän on luonnollisesti aina noudatettava turvallisuussääntöjä.

Tuemme jokaista työntekijäämme

Tämä ei aina kuitenkaan riitä. Joskus työtehtävän aloittaminen ei vain tunnu hyvältä riskiarvioinneista ja turvavarusteista huolimatta. Kyse voi olla sotkuisesta työpaikasta, epäselvästä vastuunjaosta tai riittämättömistä turvatoimista. Tai vain huonosta ilmapiiristä. Olipa kyse mistä tahansa, suhtaudumme siihen vakavasti. 

Silloin sanomme STOPP

Kun huomaamme työympäristöä koskevia ongelmia, yritämme aina ratkaista ne yhdessä toimeksiantajan kanssa. Yleensä se onnistuu hyvin. 

Jos emme voi taata työntekijöidemme turvallisuutta, sanomme STOPP. Joissakin yksittäisissä tapauksissa meidän on ollut pakko lyödä nyrkkiä pöytään. Emme tee niin kevyin perustein, mutta teemme niin tarvittaessa. 

Mikään määräaika ei ole työntekijöidemme turvallisuutta tärkeämpi.