Työturvallisuus Bravidalla

Jokaisen Bravidan työntekijän on ajateltava turvallisuutta kaikissa työtehtävissä. Monet onnettomuudet voidaan välttää muutaman helpon toimenpiteen avulla.

 

Voit lukea lisää Bravidan työsuojelutyöstä: Turvallisuus Bravidalla -esitteestä.

Toimimme koordinaattoreina asiakkaidemme ja aliurakoitsijoidemme välillä

Monet riskialttiit tilanteet ja onnettomuudet liittyvät siihen, että samalla työpaikalla työskentelee useita toimijoita. Koordinointi asiakkaiden ja toimittajien välillä on turvallisen ja miellyttävän työpaikan edellytys. Omien turvallisuussääntöjemme lisäksi meidän on aina noudatettava työpaikalla sovellettavia sääntöjä.


Asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet

Jokaisen työntekijän on yhdessä esimiehensä kanssa varmistettava, että hänellä on asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet.

  stopp.jpg

STOPP-menetelmä Pysähdy ja mieti! STOPP on Bravidan menetelmä nopeaan riskinarviointiin. 

Käytämme STOPP-menetelmää jokaisessa työvaiheessa

Monet onnettomuudet voidaan estää, jos vain keskitymme tehtäviimme. Siksi meidän pitäisikin aina pysähtyä ja miettiä ennen kuin aloitamme jonkin tehtävän tekemisen tehtävän koosta riippumatta.
Apuna tässä on Bravidan STOPP-menetelmä.

Jos riski on mahdollinen: kirjallinen riskinarviointi

Jos työntekijä havaitsee STOPP-menetelmän avulla jotain, joka voi olla riski, hänen on aina tehtävä kirjallinen riskinarviointi yhdessä tiiminsä kanssa. Bravidalla on selkeät tarkistuslistat tätä varten. Jos riski havaitaan, tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on toteutettava ennen toimenpiteen aloittamista.

Järjestelmällinen riskienhallinta

Bravida pyrkii jatkuvasti ehkäisemään ja estämään vammoja. Työntekijämme voivat BIA-riskinhallintajärjestelmässämme helposti raportoida esimerkiksi havaitsemistaan riskeistä, vaaratilanteista tai onnettomuuksista sovelluksen kautta. Järjestelmän avulla voimme analysoida toiminnassamme esiintyvät riskit jäsennellysti. Näin voimme kehittää kohdennettuja toimenpiteitä, jotka parantavat työympäristöä.

Jos turvallinen työskentely ei ole mahdollista, sanomme STOPP

Jos työskentely ei vaikuta turvalliselta – koordinoinnista, oikeista suojavarusteista, riskinarvioinnista ja toimenpiteistä huolimatta – työntekijöillämme on selkeät ohjeet työn lopettamista ja esimiehelle ilmoittamista varten. Esimiehen on vuorostaan ryhdyttävä toimiin ja tarvittaessa otettava yhteyttä asiakkaaseen keskustellakseen tämän kanssa.

Jos emme voi taata työntekijöidemme turvallisuutta, sanomme STOPP. Mikään määräaika ei ole työntekijöidemme turvallisuutta tärkeämpi.