Turvallisuus ensin. Aina.

Bravidalla on selkeä työympäristöön liittyvä nollavisio – pyrimme siihen, ettei yksikään Bravidan työntekijä sairastu fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. Työympäristö ja turvallisuus ovat ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnallemme – joka päivä, ympäri vuoden.

Asetamme työturvallisuuden etusijalle

Bravidan visiona on estää työtapaturmien sattuminen. Rakennamme yhdessä joukkuetta, jossa työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, menestyvät ja kehittyvät. Asetamme työturvallisuuden etusijalle, toimimme ennakoivasti ja välitämme toisistamme.

Työturvallisuus kuuluu kaikille

Pidämme yllä myönteistä ja turvallisuustietoista yrityskulttuuria, joka perustuu selkeään johtamiseen, henkilökohtaisen vastuuseen sekä selkeisiin tavoitteisiin, seurantaan ja palautteeseen, jossa hyviä tuloksia korostetaan ja arvostetaan. Turvallisuus kuuluu kaikille ja pyrimme varmistamaan, että kaikilla bravidalaisilla vaadittava osaaminen ja resurssit luoda terveyttä edistävä ja tapaturmia ehkäisevä työympäristö vaihtelevissa työmaaolosuhteissa.

 

Työturvallisuutta kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

​Tärkeä osa työturvallisuustyötämme on aktiivinen yhteistyö työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä asiakkaiden, työntekijöiden ja alihankkijoiden kanssa. Kaikki työntekijät vastaavat hyvän työympäristön luomisesta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Otamme työntekijät mukaan työsuojelutyöhön kaikilla organisaatiotasoilla.

Två tekniker från Bravida utför installationer