Pyrollpack

Bravida vastaa Pyrollpackin teollisuuslaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapidosta. Prosessiteollisuudessa huollon on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä yhdessä asiakkaan ja koneenkäyttäjien kanssa, jotta tuotantolinjat pysyvät kunnossa ja työympäristö turvallisena.

Pyrollpackin Lempäälän-teollisuuslaitos valmistaa monenlaisia pakkauksia elintarviketeollisuuden käyttöön. Tuotantolinjoilla yhdistyvät eri tuotantokoneet ja erilaiset työvaiheet. Teollisuuslaitoksella ei ole varaa viivästyksiin, ja siksi tuotantolinjojen huollon on toimittava tehokkaasti. Bravidan Service-palvelut tarjoavat Pyrollpackille korjaavan kunnossapidon lisäksi ennakoivaa kunnossapitoa, jotta Lempäälän teollisuuslaitoksen koneet toimivat moitteettomasti ja ongelmiin puututaan jo ennen niiden syntymistä.

Kuva_tehdas_pieni.jpg