Sairaala Nova

Bravida huolehtii, että Sairaala Novan kiinteistö toimii niin kuin pitää. Hyvin huollettu kiinteistö säilyttää arvonsa. Säännöllinen huolto ja ennaltaehkäisevä ylläpito pidentävät kiinteistön käyttöikää sekä parantavat viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta. Bravida vastasi Keski-Suomen uuden Sairaala Novan sprinkleri- ja palovesilinjastojen asennuksista vuosina 2017–2020. Nyt Bravida huoltaa ja ylläpitää sairaalan sprinklerijärjestelmiä kattavan service-sopimuksen myötä aina vuoteen 2024 saakka.

Jyväskylään syksyllä 2020 valmistunut uusi Sairaala Nova edustaa Suomessa sairaalateknologian huippua. Sairaala on Keski-Suomen maakunnan suurin julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa. Sairaalahankkeen laajuus on runsaat 106 000 bruttoneliömetriä, joka vastaa tilavuudeltaan yli viittä eduskuntataloa. Nova tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut 275 000 keskisuomalaiselle ja perusterveydenhuollon palvelut yli 56 000 jyväskyläläiselle.

imagemcwap.png

”Meillä oli luottamuksellinen suhde läpi projektin, ja yhteistyö parani jatkuvasti matkan varrella. Bravida onnistui haastavassa kokonaisuudessa erinomaisesti. Työn laatu oli hyvällä tasolla, ja saimme rakentamisen aikana ideoita myös toteutukseen. Myös huolto ja ylläpito ovat toimineet mallikkaasti”, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tekninen johtaja Mika Paananen.

Alkutilanne

Sairaala Novan rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2016. Rakennusvaiheessa Bravidan projektisopimus koski sprinkleri- ja palovesijärjestelmän toteuttamista. Bravidan osaaminen ja referenssit olivat ratkaisevia urakoitsijan valinnassa, sillä Bravida on toimittanut sprinklerijärjestelmiä niin sairaaloihin, teollisuuskohteisiin kuin kauppakeskuksiinkin.

Rakennus- ja huoltokohteena sairaala on erittäin vaativa ympäristö: sen erityispiirteinä ovat korkeat puhtaus- ja turvallisuusvaatimukset sekä huolellinen etukäteissuunnittelu. Sairaalassa on erityisiä tiloja, kuten leikkaussalit, ensiapu ja sairaala-apteekki, joihin Bravidan huoltohenkilöiden on päästävä, mutta joissa työt vaativat erityisen hyvää suunnittelua ja aikataulutusta. Sairaalan asiakkaat on myös ensiarvoisen tärkeää huomioida.

Ratkaisu

Sprinkleri- ja palovesilinjastojen asennukset valmistuivat syksyllä 2020, ja kohde luovutettiin tilaajalle. Sen jälkeen alkoi service-sopimus, joka kattaa järjestelmien säännöllisen ylläpidon, kuukausitestauksen, huollon sekä tarpeelliset korjaukset. Huolto- ja ylläpitopalvelut varmistavat, että kaikki toimii kuten pitää ja Bravidan asiantuntijat reagoivat nopeasti akuutteihin tarpeisiin. Lisäksi Bravida tekee energiaoptimointia: kiinteistön energiankulutus analysoidaan ja analyysin perusteella ehdotetaan energiaa ja rahaa säästäviä optimointiratkaisuja.

Koska Bravida on ollut mukana rakennustöiden alusta asti, Bravidan asiantuntijat tuntevat koko Novan sairaalarakennuksen erittäin hyvin. Jos laitteistoon tulee ongelmia, bravidalaisten on helppo paikantaa ja korjata ne. Bravida tekee järjestelmille myös säännölliset testaukset joka kuun alussa.

Lopputulos

Hankkeen onnistumisen kannalta huolellinen suunnittelu ja projektinjohto, pitävät aikataulut ja bravidalaisten mutkaton ammattitaito ovat olleet avainasemassa. Myös joustava yhteistyö kaikkien hankkeessa työskennelleiden urakoitsijoiden kesken on ollut tärkeää.

Bravida on ollut luotettava kumppani ja kerännyt kiitosta ammattimaisuudestaan ja asiantuntevuudestaan. Bravida toteutti sprinklerilaitteiston asennuksen täysin aikataulussa, ja huolto ja ylläpito ovat toimineet mallikkaasti. Säännöllisen huollon ja ylläpidon ansiosta kaikki korjaustarpeet havaitaan ajoissa ja tulevat korjaukset voidaan tehdä suunnitellusti.