Sivistyskampus Siuntion sydän näyttää mallia siitä, miten kunnan eri toiminnot tuodaan saman katon alle – energiatehokkuus huomioiden. Bravida vastasi uudisrakennuksen sähköurakasta.

Sivistyskampus Siuntion sydän on Siuntion kunnan kaikkien aikojen suurin investointi. Kesällä 2022 valmistuneella ja asteittain avatulla kampuksella toimii suomen- ja ruotsinkielinen koulu, kirjasto, nuorisopalvelut sekä neuvolan, perhetyön ja oppilashuollon yhdistävä perhekeskus. Kaksikerroksisen kampuksen tilat on tehty helposti muunneltaviksi, jotta ne soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

imagemj6x.png

Kampus valmiiksi ennen lukuvuoden alkua

Kampuksen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2020. Pinta-alaltaan 8 100 neliömetrin uudiskohdetta urakoi yli 20 urakoitsijaa, jotka kaikki työskentelivät yhteisen tavoitteen eteen: uusi kampus oli saatava valmiiksi ennen koulujen lukuvuoden alkua, sillä koululaiset ja opettajat tarvitsivat uudet, turvalliset tilat elokuuksi 2022.

Siuntion kunta on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään ja panostamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Siuntion sydän toimii esimerkkinä: kampus lämpenee maalämmöllä ja tuottaa noin 30 prosenttia sähköenergiastaan aurinkopaneeleilla. Kunta odotti myös urakoitsijoilta sitoutumista energiatehokkuuden vaatimuksiin sekä vankkaa osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikki sähkötyöt samalta urakoitsijalta

Bravidan toimeksianto koski kampuksen sähkötöitä. Sähköurakka piti sisällään kaikki sähkötyöt, valaistukset ja niiden ohjaukset, porttipuhelimet, paloilmoitinjärjestelmän, turva- ja merkkivalojärjestelmän, kuulutusjärjestelmän, induktiosilmukkavahvistukset, ulkovalaistukset, polkupyörien latauspisteet sekä syötöt autonlatauspisteille. Lisäksi Bravida asensi pysäköintialueelle 23 hybriditolppaa autojen lämmitykseen ja lataukseen.

Bravida toimitti kampukselle myös energiatehokkaat ja kestävät led-valaistukset. Valaistuksen ohjaukset toteutettiin niin, että valaistus säätyy tilojen käytön ja ulkovalon määrän mukaisesti.

Lopputuloksena turvalliset ja terveelliset tilat

Bravida toteutti sähköurakan onnistuneesti ja sovitussa ajassa. Lisäksi Bravidan ammattilaiset vastaavat paloilmoitinjärjestelmän ja kuulutinjärjestelmän kunnossapidosta kaksi vuotta kampuksen valmistumisen jälkeen.

Vaikka työmaalla oli yhtä aikaa suuri määrä urakoitsijoita, yhteistyö sujui erinomaisesti ja ammattitaitoisesti. Hyvää työskentelyä edesauttoivat Bravidan ja pääurakoitsijan pitkäaikainen ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde.

”Pääurakoitsijan näkökulmasta sähköurakka onnistui kiitettävästi. Saimme työjärjestykset hyvin mietittyä ja reagoitua niin, että työt etenivät koko ajan. Työmaalla oli hyvä ja rakentava yhteishenki kaikkien urakoitsijoiden kesken. Se on edellytys hyvään lopputulokseen pääsemiseksi”, sanoo pääurakoitsija SRV:n työmaapäällikkö Veli-Pekka Heinäaho.

Kampuksen käyttäjät saivat uudet, turvalliset ja terveelliset tilat käyttöönsä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

”Palaute loppukäyttäjiltä on ollut positiivista”, Heinäaho päättää.